Use MessageMedia with Maetisardyn

MessageMedia
Maetisardyn

MessageMedia & Maetisardyn integration

Are you interested in a MessageMedia and Maetisardyn integration? Let us know!

About MessageMedia

MessageMedia's business text messaging portal and SMS gateway help you create engaging mobile experiences that your customers will love.

About Maetisardyn

Duurzame inzetbaarheid, een veranderende ziektewet en vergrijzing. Deze tijd vraagt om nieuwe arbodienstverlening. MaetisArdyn is met haar resultaatgerichte aanpak dé partner van de werkgever en werknemer in nieuwe arbotijden.

Ready to go?

The easiest way to send engaging messages to your customers