Use Sinch MessageMedia with Maetisardyn

Sinch MessageMedia
Maetisardyn

Sinch MessageMedia & Maetisardyn integration

About Sinch MessageMedia

MessageMedia's business text messaging portal and SMS gateway help you create engaging mobile experiences that your customers will love.

About Maetisardyn

Duurzame inzetbaarheid, een veranderende ziektewet en vergrijzing. Deze tijd vraagt om nieuwe arbodienstverlening. MaetisArdyn is met haar resultaatgerichte aanpak dé partner van de werkgever en werknemer in nieuwe arbotijden.

Ready to go?

The easiest way to send engaging messages to your customers