Use Sinch MessageMedia with Insurello

Insurtech
Sinch MessageMedia
Insurello

Sinch MessageMedia & Insurello integration

About Sinch MessageMedia

MessageMedia's business text messaging portal and SMS gateway help you create engaging mobile experiences that your customers will love.

About Insurello

Vi hittar alla möjligheter du har till försäkringsersättning. Vi driver ditt ärende gratis och tar endast en avgift om du får ut ersättning.

Ready to go?

The easiest way to send engaging messages to your customers