Use Sinch MessageMedia with BORICA AD

Card IssuingPayments
Sinch MessageMedia
BORICA AD

Sinch MessageMedia & BORICA AD integration

Are you interested in a Sinch MessageMedia and BORICA AD integration? Let us know!

About Sinch MessageMedia

MessageMedia's business text messaging portal and SMS gateway help you create engaging mobile experiences that your customers will love.

About BORICA AD

БОРИКА АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България и лидер в предоставянето на услуги за банковия сектор.

Ready to go?

The easiest way to send engaging messages to your customers