Use Sinch MessageMedia with APG

Sinch MessageMedia
APG

Sinch MessageMedia & APG integration

About Sinch MessageMedia

MessageMedia's business text messaging portal and SMS gateway help you create engaging mobile experiences that your customers will love.

About APG

APG is een pensioenuitvoerder die voor zijn opdrachtgevers het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen het pensioen van één op de vijf gezinnen in Nederland.

Ready to go?

The easiest way to send engaging messages to your customers